Ungdomsbedrift

 • Vinnere av konkurransen sosialt entreprenørskap!
 • Etablering
  Rammer
 • Etablering
  Økonomiske rammebetingelser
 • Etablering
  Idéutvikling og kreativitet
 • Etablering
  Forretningsidé
 • Etablering
  Visjon og mål
 • Etablering
  Firmanavn
 • Etablering
  Ansvarsfordeling
 • Etablering
  Startkapital
 • Etablering
  Stiftelsesmøte og registrering
 • Drift
  Forretningsplan
 • Drift
  Produktutvikling
 • Drift
  Daglig drift og styremøter
 • Drift
  HR og inkluderende arbeidsliv
 • Drift
  Bankkonto
 • Drift
  Mentor og nettverk
 • Drift
  Markedsundersøkelse
 • Drift
  Innkjøp og produksjon
 • Drift
  Økonomi og regnskap
 • Drift
  Markedsføring
 • Drift
  Logo og profilering
 • Drift
  Salg
 • Drift
  Internasjonalisering
 • Drift
  Delårsrapport
 • Drift
  Messer og konkurranser
 • Etablering
  Hva er Ungdomsbedrift?
 • Drift
  Energi og miljø
 • Avvikling
  Årsrapport
 • Avvikling
  Generalforsamling
 • Avvikling
  Avvikling
 • Avvikling
  Attest fra UE
 • For lærer
 • For mentor