Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift er et pedagogisk program i regi av Ungt Entreprenørskap som brukes innenfor ordinær undervisning. Alle ungdomsbedrifter skal ha en lærer på skolen som forankrer arbeidet med Ungdomsbedrift i undervisningen og som er ansvarlig for at arbeidet foregår innen rammene som er satt.  

Lærer skal signere dokumentet "Avtale mellom Ungt Entreprenørskap og ansvarlig lærer" (tilgjengelig i høyremenyen) og levere dette til Ungt Entreprenørskap i fylket. Dette gjøres samtidig med at elevene stifter og registrerer ungdomsbedriftene sine. Lærer trenger kun å signere én avtale per skoleår. Navn på årets ungdomsbedrifter må påføres avtalen slik at det framkommer hvilke bedrifter lærer tar ansvar for.

Rammer

  • En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og avsluttes på slutten av skoleåret*. På yrkesfag kan ungdomsbedrift drives komprimert i perioder.
  • Deltakere i en ungdomsbedrift er elever i videregående opplæring.
  • Det må være minst to deltakere/elever i en ungdomsbedrift.
  • Deltakerne/elevene i en ungdomsbedrift plikter å følge vedtektene** for ungdomsbedriften.
  • En ungdomsbedrift betaler registreringsavgiften på kr. 200 til Ungt Entreprenørskap i sitt fylke. Sjekk med ditt fylke hvilken praksis som gjelder.
  • Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140.000 i bedriftens levetid (dvs. fra UB-en etableres til den avvikles). Les mer HER
  • En ungdomsbedrift har i utgangspunktet ikke lov å pådra seg gjeld. Det åpnes likevel for at en ungdomsbedrift kan kjøpe varer/tjenester på kreditt. Bedriften skal ikke pådra seg større leverandørgjeld enn det beløpet som ungdomsbedriften til enhver tid kan klare å betale tilbake.

*En ungdomsbedrift kan unntaksvis drives over to skoleår, og da under følgende forutsetninger: 1) Ansvarlig lærer har en god pedagogisk begrunnelse eller 2) Ungdomsbedrift benyttes i spesialundervisning/tilrettelagt undervisning. Ansvarlig lærer må ta kontakt med UE fylke i god tid før skoleåret er omme for avklaring rundt dette. Det er UE fylke som tar beslutning om en UB kan videreføres.

**Vedtekter ligger vedlagt i høyremenyen.