Ungdomsbedrift

Rammeverk

Ungdomsbedrift er et pedagogisk program i regi av Ungt Entreprenørskap (UE). Ungdomsbedrift i regi av UE faller inn under definisjonen av veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner.

Følgende rammer gjelder:

  • Deltakere i en ungdomsbedrift er elever i videregående opplæring. Det må være minst to deltakere i en ungdomsbedrift.
  • En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og skal avsluttes i løpet av mai måned det påfølgende året.
  • En ungdomsbedrift skal ha en lærer på skolen som følger virksomheten i ungdomsbedriften og som har et ansvar for at dette foregår i lovlige former.  
  • En ungdomsbedrift skal registreres i Brønnøysundregistrene på samme måte som andre bedrifter. Dette skjer via Ungt Entreprenørskaps nettsider.
  • Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140.000 i bedriftens levetid. Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen så lenge ungdomsbedriften holder seg innenfor omsetningsgrensen.
  • En ungdomsbedrift må betale registreringsavgiften på kr. 200 til Ungt Entreprenørskap i sitt fylke.
  • En ungdomsbedrift må ha en mentor fra arbeids- og næringslivet.
  • En ungdomsbedrift må ha en revisor.

En ungdomsbedrift kan unntaksvis drives over to skoleår, og da under følgende forutsetninger: 1) Ansvarlig lærer har en god pedagogisk begrunnelse eller 2) Ungdomsbedrift benyttes i spesialundervisning/tilrettelagt undervisning. Ansvarlig lærer må ta kontakt med UE fylke i god tid før skoleåret er omme for å avklaring rundt dette. Det er UE fylke som tar beslutning om en UB kan videreføres.

Økonomi og regnskap

Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140 000 i bedriftens levetid.Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen i en ungdomsbedrift som holder seg innenfor omsetningsgrensen. Les mer HER.

Ungdomsbedrifter skal føre et forenklet regnskap etter samme prinsipper som for ordinære bedrifter. Et regnskap som er à jour gir god styring og oversikt. Den viktigste oppgaven for økonomiansvarlig i ungdomsbedriften er bokføring. Skatteetaten tilbyr regnskapskurs for alle økonomiansvarlige. Les mer HER

Visma tilbyr alle ungdomsbedrifter og UB-lærere gratis lisens til regnskapsprogrammet Visma eAccounting. Ved å bruke dette programmet kan ungdomsbedriftene få muligheten til å lære seg regnskapsføring i et ekte regnskapsprogram. eAccounting kan bestilles av UB-lærer HER. En ungdomsbedrift kan selvsagt føre regnskapet manuelt dersom lærer/elevene  foretrekker det.

Alle ungdomsbedrifter skal ha en revisor. Dette kan være en økonomilærer på skolen eller en ekstern person med økonomikompetanse.