Ungdomsbedrift

Økonomisk rammeverk

Å drive ungdomsbedrift (UB) handler blant annet om å skape økonomiske verdier gjennom å kjøpe og selge varer og tjenester. Skatteetaten har laget et eget rammeverk for ungdomsbedrifter.

Last ned Skatteetatens informasjonsskriv i høyremenyen.

Inntekts- og omsetningsgrensen

Beløpsgrensen både for inntekt og omsetning for en ungdomsbedrift er kr 140 000 i bedriftens levetid.  Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift dersom ungdomsbedriften holder seg innenfor denne grensen.

Dette er inntekt og omsetning i en ungdomsbedrift, og skal bokføres i regnskapet:

  • Omsetning av varer og tjenester skal bokføres som «Salgsinntekt»
  • Sponsor-/reklameinntekter skal bokføres som «Salgsinntekt»
  • Premier skal bokføres som «Annen inntekt»
  • Gaver skal bokføres som «Annen inntekt»

Hva er premier og gaver? Premier kan være penger, varer eller tjenester som dere har vunnet på syretesting, propelljakt, messe, mesterskap og lignende type arrangementer i løpet av ungdomsbedriftsåret. Eksempel på premier i form av en vare eller tjeneste kan være f.eks hettegensere, kinobilletter, eller profesjonell hjelp med produksjon av logo/film/nettside. Prisutdeler må sette en markedsverdi på premien slik at dere kan bokføre premieverdien i ungdomsbedriftens sitt regnskap. Gaver kan være folkefinansiering, frivillighetsmidler og stipenger og dette skal også bokføres i ungdomsbedriftens sitt regnskap.

Hva er levetid? Ungdomsbedriftens levetid beregnes fra det tidspunktet bedriften ble registrert (stiftelsesdato) til den ble avviklet i UEs database.

Hva skjer dersom ungdomsbedriften går over inntekts- og omsetningsgrensen?

I noen tilfeller kan en ungdomsbedrift bli en kommersiell suksess, dvs. at dere omsetter/har inntekter for mer enn kr. 140 000. Da er ungdomsbedriften utenfor de rammene som er satt og ungdomsbedriften driver i konkurranse med andre bedrifter. Ungdomsbedriften skal legges ned og dere må videreføre virksomheten i en annen selskapsform. Når det nye selskapet er etablert, så må dere skatte av alt av inntekter/omsetning fra første krone i ungdomsbedriften. Les mer om ulike selskapsformer her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/ 

Ta gjerne kontakt med UEs fylkesorganisasjon dersom dere trenger tips for hvor dere kan henvende dere for veiledning rundt ulike selskapsformer.

Regnskap

Alle ungdomsbedrifter skal føre regnskap
Les mer HER.

Alle ungdomsbedrifter skal ha en voksenperson som opptrer som "revisor". Dette kan være lærer, en foresatt eller en annen ekstern person som har økonomikompetanse. Revisors viktigste oppgave er å godkjenne årsregnskapet på slutten av skoleåret.

Gjeld

En ungdomsbedrift skal ikke pådra seg gjeld.

Det åpnes likevel for at en ungdomsbedrift kan kjøpe varer/tjenester på kreditt (leverandørgjeld). Ungdomsbedriften skal ikke pådra seg større leverandørgjeld enn det beløpet som ungdomsbedriften til enhver tid kan klare å betale tilbake. 

Lønn

Elevene i en ungdomsbedrift kan ta ut lønn dersom ungdomsbedriften går med overskudd.

Ungdomsbedriften skal ikke trekke skatt av lønn når samlet utbetaling per elev ikke overstiger kr. 10 000 per kalenderår (jan-des). Dersom ungdomsbedriften utbetaler mer i lønn, skal det trekkes skatt av lønn. 

Lærer eller mentor skal ikke ha lønn fra ungdomsbedriften.

Studietur og kompetansetiltak (f.eks deltakelse på kurs) som har en faglig relevans for ungdomsbedriften er ikke å anse som lønn til den enkelte elev. Reiser av mer feriemessig karakter sees på som lønn til den enkelte elev som deltar.

Innberetning av lønn gjøres av den eleven i ungdomsbedriften som er registrert som kontaktperson i Altinn. Innberetning av lønn gjøres da via Forenklet a-melding A05. Forenklet a-melding er tilgjengelig i Altinn HER

Dersom ungdomsbedriften skal utbetale lønn på mer enn 10.000 kroner per elev, må ungdomsbedriften skaffe elektronisk skattekort til de aktuelle personene/elevene. Det er da den eleven i ungdomsbedriften som er registrert som kontaktperson i Altinn som kan laste ned skattekort i Altinn HER.