Ungdomsbedrift

Bankkonto

Det kan være lurt at ungdomsbedriften oppretter en bankkonto. Denne brukes til å sette inn penger dere tjener og til å betale bedriftens regninger.

Ungdomsbedriften må være ferdig registrert og ha fått organisasjonsnummer før dere oppsøker banken. Sjekk med banken hvilken dokumentasjon de krever for at dere kan opprette en bankkonto. Kontoavtalen i banken signeres av de elevene som har signaturrett (dvs. de elevene som står oppført i ungdomsbedriftens vedtekter under §4c). 

Finans Norge har utarbeidet en veiledning til bankene om opprettelse av bankkonto for ungdomsbedrifter.  Veiledningen er tilgjengelig i høyremenyen og kan tas med til banken når dere skal åpne konto.

Sjekk ditt fylke for å få mer informasjon om hvilken bank Ungt Entreprenørskap samarbeider med og hvilken dokumentasjon banken trenger.

   Agder   ---   Finnmark   ---   Innlandet

   Møre & Romsdal   ---   Nordland   ---   Oslo

   Rogaland   ---   Troms   ---   Trøndelag

   Vestfold & Telemark

   Vestland, avd. Hordaland   ---   Vestland, avd. Sogn og Fjordane

   Viken, avd. Akershus   ---   Viken, avd. Buskerud   ---   Viken, avd. Østfold

Det er mulig å åpne bankkonto også i andre banker enn den banken Ungt Entreprenørskap i hvert fylke samarbeider med. Vær oppmerksom på at banken selv kan velge hvordan de håndterer en ungdomsbedrift. 

Betalingsløsninger

Hvilken betalingsløsning bør dere velge? 

Når ungdomsbedriften selger varer eller tjenester, så skal dere ha betalt av kundene deres. Kontant betaling er én mulighet. Men i disse koronatider er det greit å velge en betalingsløsning som reduserer smitterisikoen. Skal ungdomsbedriften drive fysisk salg, så kan Vippsnummer være et alternativ. Dersom dere selger varer eller tjenester på nett, så kan Vipps på nett være en løsning. Det finnes selvsagt også andre betalingsløsninger som dere kan sjekke ut.