Ungdomsbedrift

Delårsrapport

Delårsrapporten er et skriftlig dokument over alt arbeidet dere har gjort det første halvåret. Delårsrapporten gir alle ansatte en fin oversikt over hva dere faktisk har fått til og skal dermed gi mulighet for refleksjon over hva dere er fornøyd med, og hva dere kan ønske annerledes. Planer for resten av halvåret slik som budsjetter, produktutvikling og markedsplan legges også inn.

Dersom dere ønsker å delta i konkurranser som krever delårsrapport (f.eks. Beste ungdomsbedrift), er det visse kriterier dere bør utforme rapporten etter. Sjekk med UE i fylket for konkurransekriterier og frister.

Delårsrapporten skal inneholde

Delårsrapporten skal være på maksimalt 12 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).

Delårsrapporten skal inneholde:

  • Forside
  • Oppsummering på første side
  • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse

I høyremenyen finner dere en mal for delårsrapport og ulike eksempler på tidligere ungdomsbedrifters delårsrapporter.

Satser dere på en god layout og et bra innhold kan rapporten med hell brukes til markedsføring. Dere kan f.eks. dele ut rapporten når dere er i møter med samarbeidspartnere.