Ungdomsbedrift

Markedsundersøkelse

Det er opp til ungdomsbedriften eller lærer å bestemme hvor mye arbeid dere vil legge i å gjøre en markedsvurdering eller markedsundersøkelse.

Markedsvurdering

Dere bør gjøre en vurdering av markedet før dere setter i gang med produksjon, markedsføring og salg.

Det er viktig at dere finner ut:

  • Hvem kundene deres er.
  • Om det er behov for produktet, dvs. om kundene er interessert i å kjøpe produktet deres.
  • Hvor mye kundene er villige til å betale for deres produkt.
  • Hvor mange potensielle kunder dere har tilgang til.

Dere kan finne ut om kundene er interessert i produktet ved å gjennomføre en enkel spørreundersøkelse og spørre om kundene er interessert i å kjøpe produktet og til hvilken pris.

Dere kan finne antallet potensielle kunder (statistikk) i området dere skal selge produktet i, hos f.eks. kommunen, i fylkeskommunen eller på nettsidene til Statistisk sentralbyrå. 

Markedsundersøkelse

Noen ungdomsbedrifter velger å gå mer systematisk til verks og gjennomfører en markedsundersøkelse for å få mer detaljert kunnskap om hva kundene ønsker. Her skal dere fremskaffe informasjon og analysere informasjonen som grunnlag for å gjøre beslutninger og valg.

I høyremenyen finner dere et dokument som gir tips og råd om hvordan dere kan gjennomføre en markedsundersøkelse.

SWOT-analyse

Det er også mulig å gjennomføre en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). SWOT-analyse handler om å finne sterke og svake sider (ofte knyttet til interne arbeidsbetingelser), samt muligheter og trusler (eksterne fatorer som spiller inn) for produktet.

Spør gjerne markedsføringslæreren på skolen og/eller mentor om råd før dere gjennomfører en markedsundersøkelse eller en SWOT-analyse.