Ungdomsbedrift

Mentor

Alle ungdomsbedrifter skal ha en mentor fra arbeids- og næringslivet.

Dere bør tenke nøye gjennom hva eller hvilke områder dere trenger hjelp med, før dere kontakter personen dere ønsker som mentor. Noen ungdomsbedrifter velger mentor innenfor sin bransje. Andre velger mentor fra områder som de kan lite om selv, eller de velger en mentor som selv har etablert egen bedrift.

Mentor skal være en støtte gjennom året, en dere kan drøfte problemstillinger med, en som kan stille dere spørsmål og gi dere råd. Dere bør jobbe med å finne mentor i oppstarten av bedriften slik at dere får nytte av mentor hele året. 

Hvis dere trenger tips for å finne en mentor kan dere f.eks. snakke med lærer, Ungt Entreprenørskap, næringsavdelingen i kommunen, næringsparker, LO, KS, NHO, eller VIRKE. Disse har god oversikt over næringslivet i deres region.

Når dere har funnet en mentor, så bruk "Mentorressursen" som dere finner i høyremenyen. Dette er et hefte som gir tips om hva dere kan diskutere med mentor og som dere dere kan fylle inn i digitalt.

Når mentor er på plass, så må dere registrere mentor på ungdomsbedriftens side. Se filmen i galleriet over som forklarer hvordan dere registrerer mentor.

Nettverk

Gjennom nettverk får dere tilgang til råd, ideer, kunnskap og erfaringer som dere selv kanskje ikke sitter på. Ingen i næringslivet har suksess uten å ha et nettverk. 

Ditt nettverk er de personene som du kjenner. Noen personer kjenner du godt, andre kjenner du mindre godt. Dersom dere ser på nettverket til alle elevene i ungdomsbedriften samlet, vil dette sannsynligvis utgjøre ganske mange personer. I dette nettverket fins det helt sikkert personer som kan hjelpe dere med å utvikle bedriften eller som ønsker å være mentor. Eksempel på personer i nettverket deres er: foreldre, familie, lærere, bedrifter som foreldrene deres jobber i, ansatte i idrettslaget/korpset osv.

Det er viktig å være åpen, interessert, nysgjerrig, hjelpsom, ærlig og å tørre å snakke med "fremmede" når man skal bygge nettverk. Tenk variasjon og mangfold i nettverksbyggingen. En dere kjenner er kanskje god på økonomiske spørsmål, mens en annen er god på kreativitet og design. Tenk at alle dere møter, på et eller annet tidspunkt, kan hjelpe dere.

Tips til deg som vil være en god nettverker:

  • Vær aktiv og prioriter hvem du skal ha kontakt med, men ikke utelukk noen, sett de heller på vent.
  • Sett deg mål og planlegg hvem du skal ta kontakt med når du skal på møter eller i ulike forsamlinger.
  • Vær åpen, lyttende og interessert i andre.
  • Husk at du må gi for å få noe tilbake.
  • Vær flink til å følge opp og si takk. Send mail/sms og si at siste møte var hyggelig.
  • Vær synlig og husk nettverket når du har nye ting å fortelle.
  • Vær modig og spør om hjelp når du trenger det.
  • Vær ærlig og pålitelig, bygg tillitsforhold.
  • Tenk langsiktig, du kan få gode kontakter som du kan ha gjennom hele livet.