Ungdomsbedrift

Produktutvikling

Før dere bestemmer dere for å realisere ideen deres, må dere undersøke om ideen lar seg gjennomføre. Gjennom idéutviklingsfasen har dere funnet fram til en idé som dere ønsker å realisere. Dere skal nå jobbe fram det endelige produktet (en vare eller en tjeneste). Produktutvikling er en prosess der man utvikler varen eller tjenesten gjennom å lage prototyper som man tester underveis. Hensikten med å teste prototyper er å lære og få tilbakemeldinger slik at dere kan lage et produkt som dekker et behov hos kundene og som treffer markedet godt. Før dere går i gang med arbeidet med å lage og teste prototyper er det viktig å tenke igjennom hvor mye tid og arbeid dere vil og har mulighet til å legge ned.

Tenk gjennom

I produktutviklingsfasen kan dere jobbe fram flere alternative ideer til hvordan det endelige produktet skal bli. Ideene vurderes fortløpende ut fra tilbakemeldinger og egne refleksjoner. Dere bør tenke gjennom:

 • Hvilke spesielle egenskaper skal produktet ha?
 • Hvilket design skal produktet ha?
 • Hvilke fordeler skal produktet ha i forhold til konkurrerende produkter?
 • Finnes det tekniske løsninger for å realisere produktet?
 • Har dere tid til å produsere produktet før ungdomsbedriften skal avvikles?
 • Hva vil det koste å produsere varen/tjenesten?
 • Kan dere produsere varen selv eller må dere sette ut produksjonen?
 • Skal dere levere tjenesten selv eller skal noen andre gjøre det?
 • Hva skal produktet koste og vil det være lønnsomt for dere å selge det?
 • Hvordan kan dere få laget en prototype?
 • Hvem skal dere teste prototypen på?

Ideelt sett ender produktutviklingsprosessen opp med at dere står igjen med ett lovende produkt som dere ønsker å sette i produksjon. Dersom dere legger mye tid og arbeid ned i produktutviklingen kan det hende at dere ikke kommer til salg, men at dere sitter igjen med en veldig godt gjennomarbeidet prototype til en vare eller tjeneste.

Den første prototypen – hvordan teste ideen?

Formålet med en prototype er å demonstrere og teste funksjon, design og kvalitet. Når dere har en idé er det viktig å få testet ut ideen/konseptet så tidlig som mulig.  Det er bedre å feile tidlig i prosessen – for da kan dere lære av feilene og lage noe som er bedre. Den første prototypen kan være veldig enkel. Hvordan prototypen skal se ut handler mye om hva det er som må testes. Prototypen kan være en tegning (eller tegneserie/storyboard) av konseptet eller en enkel fysisk modell. Når dere utarbeider noe visuelt, er det lettere å diskutere ideen og få tilbakemelding fra andre.

Er ideen for eksempel en ny type stokk for eldre med flere "bein" på nederst slik at den skal bli stødigere? Vel da går det an å få tak i en vanlig stokk og tape på noe som kan brukes til ekstra bein nederst. Ta med dere denne stokken (prototypen) til noen som er i målgruppen, vis og drøft ideen deres med dem. Når dere snakker med folk i denne fasen handler det om å få tilbakemeldinger på prototypen, ikke å overbevise personen om at hun eller han bør kjøpe produktet.

Husk at alle dere snakker med er ulike og har ulike behov og preferanser. Tilbakemeldingene dere får er nyttige uansett om de er positive eller negative. Positive tilbakemeldinger bekrefter at dere er på rett spor. Negative tilbakemeldinger gir dere en pekepinn om at det er noe dere må forandre. Kanskje virket ikke produktet i det hele tatt? Da er det bedre å ha brukt en halv dag, enn et halvt skoleår, på å finne det ut. Dere vil kunne sitte igjen med sprikende tilbakemeldinger fra ulike folk. Dere må diskutere i ungdomsbedriften hva dere tenker om de tilbakemeldingene dere har fått. Kanskje ser dere noen viktige fellestrekk mellom tilbakemeldingene? Eller kanskje fikk dere en ny idé og må forkaste den første ideen.

Tips til å lære mer:

 

Videre testing og prototyping

Bedrifter nøyer seg ikke med å lage bare en prototype av et produkt. Jo mer man tester ut ulike deler av produktet mot brukere i målgruppen underveis, jo mer sikker er man på å treffe brukerne sitt behov og dermed markedet for produktet. Og tester man de ulike delene av produktet ved å lage flere prototyper som fokuserer på design, funksjonalitet og materialvalg er man sikrere på å lage et produkt som holder høy kvalitet.

Når man tester er det læringen som man tar med seg, som er viktig. Hver gang en bedrift modifiserer produktet på bakgrunn av utprøvinger eller tilbakemeldinger fra brukerne, reduserer bedriften risikoen for å feile med produktet. Å feile med et produkt i markedet koster mye både i form av penger og andre ressurser.