Ungdomsbedrift

Salg

En god selger er en person som får kunden til å bli fornøyd med kjøpet. En fornøyd kunde vil komme tilbake og kjøpe mer. En fornøyd kunde vil kanskje fortelle venner og bekjente om sitt kjøp, noe som kan føre til nye kunder.

Når dere selger et produkt skal kunden ha en kvittering. Ungdomsbedriften må kjøpe en kvitteringsblokk. Kvitteringsblokken skal være forhåndsnummerert og ha gjennomslag slik at dere kan beholde en kopi til eget regnskap. Økonomisjefen skal beholde alle slike kopier og bokføre disse.

Personlig salg

Personlig salg er en av de mest effektive måtene å selge på. Ved personlig salg kan selgeren fortelle om produktets fordeler, gi begrunnelse for prisen og sammenligne med andre produkter. Men hva er det kunden egentlig kjøper? Den varen dere tilbyr kunden har en form for verdi for kunden. Det er verdien som kunden kjøper. Dere må med andre ord tenke gjennom hvilken verdi produktet gir for kunden.

Tips:

 • Vær oppmerksom og interessert i kunden.
 • Forsøk å avdekke hvilke behov kunden har.
 • Gi råd uten å presse på.
 • Kom med løsninger som dekker behovet, ikke dekk behov kunden ikke har!
 • Vær ærlig!
 • Lukk salget ved å foreslå hva kunden bør kjøpe, uten å være for pågående.
 • Vær blid og imøtekommende, og ikke bli sur dersom kunden ikke kjøper
 • Ønsk kunden velkommen tilbake.

Salgssamtalen

Salgssamtalen går gjennom flere faser, og her er noen råd i forbindelse med fasene i salgssamtalen. 

Kontakt (førsteinntrykket) 

Kontaktfasen utgjør de første 30 sekundene. Vær alltid vennlig og imøtekommende, smil og vis respekt for kunden. Er det fullt på standen og du er opptatt, bør du vise kunden at du er oppmerksom på ham gjennom å hilse, nikke eller smile (øyekontakt). Når kunden ønsker kontakt, kan du si: "Hva kan jeg hjelpe deg med?". 

Kartlegging av kundens behov og demonstrasjon 

Du kan starte med å kartlegge kundens behov. Finn ut hva han/hun er interessert i og hva som er viktig for han/henne.

Deretter kan du vise frem og demonstrere produktet og argumentere for hvordan produktet vil dekke kundens behov på en god måte. Da er det viktig at du er lydhør for hvilke behov kunden faktisk har. Legg hovedvekten på de argumentene som kunden har sagt er viktige f.eks. kvalitet, design, pris, at produktet er bærekraftig, osv. Fortell om produktfordelene, men glem ikke eventuelle ulemper. 

Når du presenterer produktet; demonstrer en detalj om gangen. La kunden få reagere før du fortsetter til neste detalj. Start alltid med de detaljene som svarer på kundens behov. Presenter om mulig produktet i sitt rette miljø. Lytt og følg med på kundens reaksjoner. Dersom kunden er spesielt engasjert i enkelte detaljer ved produktet, kan du legge vekt på dette videre i samtalen.

Innvendinger fra kunden 

Dersom kunden er i tvil, kan følgende metoder være til hjelp for deg som er selger:

 • Ja-men-metoden: "Ja, prisen er høyere, men da får du også et produkt som er bærekraftig ...".
 • Utsettelse: "Det er et godt moment, kan jeg komme tilbake til det senere?" Når du vet om kunden er motivert, tar du innvendingen fram igjen.
 • Erkjennelse: "Ja, det er riktig. Denne vesken har færre rom enn den andre vesken. På den andre siden har denne vesken en bedre kvalitet ..." Du erkjenner et svakt moment, men leder oppmerksomheten til andre positive egenskaper ved produktet.

Er kunden i tvil, kan vi spørre om hva som får ham til å tvile. Er han i sterk tvil, så skal du anbefale ham å vente.

Kjøpsavslutning

Når selger og kunde har snakket seg gjennom argumenter for og imot produktet og diskutert gode løsninger, har tiden kommet for å avslutte salget. Metoder for å avslutte salget:

 • "Ja, da er vi enige om denne, da!" 
 • La kunden velge mellom to alternativer.
 • Gi kunden faglig råd.
 • Hva er det som får deg til å tvile?
 • Oppsummere delakseptene f.eks pris, farge, størrelse.

Relasjonssalg

Spør kunden etter salget om hun kjenner noen som kunne ha nytte av produktet deres. Dersom du får ett navn, kan du ta kontakt med vedkommende og hilse fra den kunden som gav deg navnet.

Tren på å bli en god selger!

Det å trene på salgssamtalen kan være en lur idé. Dette kan dere gjøre gjennom å spille rollespill. Bytt på å være kunde og selger. Gi hverandre tilbakemelding på hva dere gjør bra og hva dere trenger å trene mer på. I høyremenyen finner dere skjema over salgssamtalen. Arbeid med skjema og ikke minst tren på salgssamtalen.