Ungdomsbedrift

 • Hvorfor entreprenørskap?
 • Hva er Ungdomsbedrift?
 • Økonomisk rammeverk
 • Å jobbe med bærekraft
 • Minimumskrav
 • Læreravtalen
 • Organisering og planlegging
 • Forankring i fellesfag
 • Kom i gang
 • Refleksjon rundt egen læring
 • Hva lærer elevene?
 • Forankring i utdanningsprogrammer
 • UB på Helse- og oppvekst
 • UB på Naturbruk
 • UB på Service og samferdsel
 • UB på Bygg- og anlegg
 • UB på Tilrettelagt