Ungdomsbedrift

Kom i gang!

Elevene bør få informasjon om ungdomsbedrift så tidlig som mulig. Start gjerne med et motivasjonsforedrag som skaper engasjement hos elevene.  

For å vekke nysgjerrigheten hos elevene kan det være en god start å:

  • Besøke fylkesmessa for Ungdomsbedrifter på våren, slik at elevene vet hva de skal i gang med til høsten.
  • Få fjorårets UB-elever til å fortelle om sine erfaringer med Ungdomsbedrift.
  • Se en eller flere av filmene i UB-løypa, for eksempel HER.
  • La elevene sjekke ut tidligere ungdomsbedrifters forretningsideer, for eksempel HER.
  • Delta på Kick-off, Innovasjonscamp eller andre aktiviteter som UE i ditt fylke arrangerer.

Gruppesammensetning

Ungdomsbedrift er lagarbeid. En ungdomsbedrift bør bestå av 3-6 elever. Da har alle en rolle å fylle med tilhørende arbeidsoppgaver. Lagarbeid forutsetter at elevene samhandler og kommuniserer godt internt i gruppa, at de er enige om målet for arbeidet og at alle drar i samme retning.

Det er ulike måter å sette sammen grupper på. Enten kan elevene få velge fritt hvem de vil danne bedrift sammen med, eller læreren styrer denne prosessen helt eller delvis. Det er fordeler og ulemper ved begge måter. Ungt Entreprenørskap har god erfaring med å benytte øvelsen "Personlige stiler"/"Fire stiler" ved gruppesammensetning. I denne øvelsen skal elevene selv reflektere over hvilke styrker ulike mennesketyper besitter og hvordan ulike mennesketyper utfyller hverandre. Alle kan ikke være gode på alt, men vi kan utfylle hverandre i en gruppe. Du kan ta kontakt med UE i ditt fylke for å få opplæring i hvordan øvelsen skal gjennomføres. Ta en titt på filmen i galleriet over for å få en smakebit av øvelsen.

Idéutvikling og kreativitet

Idéutvikling er en morsom og kreativ fase. Her skal elevens kreative ferdigheter styrkes. Det finnes utallige metoder for kreativitetstrening. Vi har samlet 52 kreativitetsøvelser i vår Kreaktive kortstokk som er tilgjengelig HER.

Det er viktig at du forbereder den kreative økten godt, at du benytter metoder som du behersker. og at du øver på å gjennomføre øvelsene I planleggingen bør du derfor velge ut hvilke kreative øvelser du ønsker å bruke, skaffe nødvendig materiell og utstyr, samt velge et egnet sted. Kreative øvelser får elever til å blomstre, elevene får den gode mestringsfølelsen og de synes det er gøy.  Elevene ser nye muligheter - i seg selv og rundt seg. I denne fasen etablerer elevene et eierforhold til egne ideer. Ta gjerne kontakt med UE i ditt fylke for å få opplæring i ulike øvelser.