Ungdomsbedrift

Refleksjon rundt egen læring og mulighet for eksamen

 

Gjennom The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) får elever som deltar i Ungdomsbedrift mulighet til å reflektere rundt kompetanser og grunnleggende ferdigheter, samt avlegge en internasjonal eksamen. ESP tilbys mange land i Europa, og i Norge er alt materiell på norsk.

Både egenevalueringen og eksamen gjøres online i ESP Web App: https://www.esponline.eu/
NB: Det er kun mulig å registrere seg ved hjelp av en registreringskode. Denne koden får lærer når han har meldt interesse for å delta (se mer om dette under "Hvordan delta?" lengre nede i teksten).

Egenevaluering

Egenevalueringen består av en undersøkelse i oktober (del 1) før elevene er «utsatt» for UB og en undersøkelse i mars/april (del 2) når elevene har erfaring med UB.

I egenevalueringen reflekterer elevene rundt:

 • Entreprenørielle kompetanser
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Framtidsplaner
 • UB-erfaringen (kun i del 2)

Elever som har gjennomført del 1 og del 2 mottar et dokument som viser hvordan eleven selv mener at han/hun har utviklet seg innen de  entreprenørielle kompetansene (kreativitet, samarbeidsevne, selvtillit, å ta initiativ, å ta ansvar, gjennomføringsevne og evne til problemløsning) fra starten av skoleåret til slutten av skoleåret.

UB-lærer får tilgang på egen elevers resultater. Dette kan benyttes i refleksjonssamtale med hver enkelt elev.

Mer informasjon er tilgjengelig HER

Eksamen

Det er kun elever som har gjennomført egenevalueringen (del 1 & 2) som får mulighet til å ta eksamen. Eksamen tar 1 time og gjøres online i klasserommet. Eksamen foregår i mai/juni og settes opp på den dato og det tidspunktet som UB-lærer ønsker.

Elevene får spørsmål knyttet til: oppstart, drift og avvikling av en bedrift, forståelse av en idéutviklingsprosess fra idé til marked, og økonomiske forståelse (finansiering, budsjett, regnskap). Elever som skårer 70% eller høyere har bestått eksamen og mottar et europeisk eksamensbevis.

Eksamensbeviset er anerkjent av The Lifelong Learning Programme i EU.

Eksamensbeviset bekrefter at elevene har ervervet entreprenørielle kompetanser som kreativitet, samarbeidsevne, selvtillit, å ta initiativ, å ta ansvar, gjennomføringsevne og evne til problemløsning – gjennom deltakelse i Ungdomsbedrift.

Det er utviklet en test-eksamen som elever og lærere kan prøve seg på. Ta test-eksamen HER 

Hvordan delta?

ESP går gjennom lærer, dvs. at lærer må forplikte seg til å sette av tid til selv å bli kjent med verktøyet og tid i undervisningen til egenevalueringen og eksamen. Alle UB-lærere kan delta i ESP. Lærere som deltar får opplæring og oppfølging via epost og telefon av UE Norge underveis i skoleåret.

Lærere om ønsker å delta i skoleåret 2019/20 melder interesse HER (deaktivert). Frist for å melde interesse var 6. oktober 2019 (uke 40).

Lærere som ønsker å delta i skoleåret 2020/21 - det kommer oppdatert informasjon i løpet av juni 2020.

Framdriftsplan 2019/20

Her er framdriftsplanen for skoleåret 2019/20

 • 6. oktober 2019: Frist for lærere å melde seg på.
 • Oktober 2019 (uke 41): UE Norge sender ut info om ESP og egenevaluering del 1 til deltakende lærere.
 • Okt-Nov 2019 (uke 42-48): Lærer sørger for at elevene gjennomfører egenevaluering del 1 (deadline er 30. nov)
 • Februar 2020 (uke 9): UE Norge sender ut info om egenevaluering del 2 + info om eksamen til deltakende lærere.
 • Mars-April 2020 (uke 10-18): Lærer sørger for at elevene gjennomfører egenevaluering del 2 (deadline er 30. april). Lærer får umiddelbart tilgang på egne elevers skåring på grunnleggende ferdigheter og entreprenørielle kompetanser.
 • April 2020 (uke 18): UE Norge sender ut oppskrift og info om hvordan administrere eksamen til deltakende lærere.
 • Mai-Juni 2020 (uke 18-25): Lærer avholder eksamen på selvvalgt dato. Lærer får umiddelbart tilgang på egne elevers resultater.

Materiell for lærer

Lærere som deltar i ESP får tilgang på en guide og en e-bok som hjelp i arbeidet. Guiden gir en steg-for-steg oppskrift på hvordan lærer og elev registrerer seg i ESP Web App, hvordan gjennomføre egenevaluering og eksamen, og hvordan hente ut statistikk. I e-boken finner du blant annet en eksamensveiledning og ordliste. Ordlisten tar for seg alle begreper knyttet til etablering, drift og avvikling av en bedrift, dette er begreper som elevene vil møte i eksamen. Ordlisten kan deles med elevene og benyttes i forberedelsesarbeidet til eksamen.